หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
บุคลากร
 


 


เปลี่ยนผ้าคลุมองค์พระหลวงพ่อเอม วัดโคกงู และถวายเทียน
นายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมเปลี่ยนผ้าคลุมองค์พระหลวงพ่อเอม วัดโคกงู และถวายเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ บริเวณวัดโคกงู ม.๔ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลทับยาได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลทับยา มีการแข่งขันกีฬา เล่นเกมส์และมีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชมชนตำบลทับยา ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลทับยา ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑
นายธนิสร โนนวิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทับยา และประชาชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน๒๕๖๐ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐
ประกาศผลการประเมิน LPA ๒๕๖๐ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๐ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ ๒ พ.ย. ๒๕๖๐

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๐
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๐
แผนจัดหาพัสดุ 60 และ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.60 ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ พ.ค. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ เม.ย. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๙ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘
ประกาศกำหนดการสำรวจที่ดินเพื่อออกใบนำ(ภ.ท.บ.๕) ปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕