หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา |  admin  
 
 
บุคลากร
 


 


กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๙
นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่อง ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลทับยาจัดทำโครงการประเพณีสงรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา) ประจำปี ๒๕๕๙ โดยภายในงานมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ หมู่ในตำบลทับยา มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ และมีการแสดงของชมรมต่างๆ ซึ่งจัดงานในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดยาง ตำบลทับยา

ประชุมเกษตรกรจัดเวทีชุมชน
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานจัดประชุมการจัดเวทีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลทับยา

ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘
ประกาศกำหนดการสำรวจที่ดินเพื่อออกใบนำ(ภ.ท.บ.๕) ปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕