พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

 
  พ.อ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นคง นายกเทศมนตรี ตำบลทับยา ผู้บริหารและข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
  ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี