การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ เทศบาลตำบลทับยา

 
  เทศบาลตำบลทับยาได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พ.อ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นคง นายกเทศมนตรีตำบล  
  ทับยา เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล โรงเรียนในเขตพื้นที่ ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยพร้อม  
  เพรียง โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายและพิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดร้องเพลง วาดภาพระบายสี และการประกวด  
  เรียงความ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี