"คาวบอยไนท์ ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน"

 
   วันพุธ์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการจัดงาน "คาวบอยไนท์ ต่อต้านยาเสพติด  เทิดไท้องค์ราชัน"  
  โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงการใช้แส้ และควงกระบองไฟ และยังมีการประกวดสาวงามในชุดคาวบอย โดยการส่งเข้าประกวดของ
 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดสิงห์บุรี