งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๘

 
   วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.อ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นคง นายกเทศมนตรีตำบลทับยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน เข้าร่วมขบวนแห่  
  ประชาสัมพันธ์ และพิธีเปิดงาน เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๘ โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ
 
  โดยจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม - ๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลากลาง  
  จังหวัดสิงห์บุรี