งานเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๖ 

 
    พ.อ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นคง นายกเทศมนตรีตำบลทับยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  
   เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดธรรมจักร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี