งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๖  

 
    อบจ.สิงห์บุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖  
  โดยภายในงานมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล เซปัคตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ทางเทศบาลตำบลทับยา ก็ได้ส่งนักกีฬาเข้า
 
  แข่งขันด้วย โดยในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ สำหรับผู้บริหาร พนักงานแต่ละท้องถิ่น และมีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะกีฬาแต่ละประเภท