ขบวนแห่ "ประเพณีสงกรานต์เมืองสิงห์บุรี" ประจำปี ๒๕๕๖

 
  จังหวัดสิงห์บุรีได้ จัดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์เมืองสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม   
  ของงานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามคงความเป็นไทยในงานดังกล่าว โดยเทศบาลตำบลทับยานำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 
  พนักงานและประชาชนในตำบลทับยา ได้ร่วมขบวนแห่ในชุด การละเล่นพื้นบ้านของไทย ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖