การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

 
  วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล  
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน และมีข้าราชการท้องถิ่น พนักงาน  
  ลูกจ้างหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง