" Cowboy Cowgirl หัวใจสิงห์ ต้านภัยยาเสพติด"

 
   วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการจัดงาน " Cowboy & Cowgirl หัวใจสิงห์ ฯ "  
  โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวด Cowboy & Cowgirl โดยการส่งเข้าประกวดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดสิงห์บุรี