กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

 
   

เทศบาลตำบลทับยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ แด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๖ รูป โดย

 
   มี นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ
 
  ประชาชนทั่วไปร่วมตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานปูนเทศบาลตำบลทับยา