โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลทับยา

 
  เทศบาลตำบลทับยาได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยมี  
  นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุและประชาชน
 
  ทั่วไปเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง โดยภาคเช้าจัดให้มีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
 

ภาคค่ำจัดให้มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 
 

ณ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 
   
   
  ภาคเช้า
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ภาคค่ำ