งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐

 
  วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน เข้าร่วมขบวนแห่  
  ประชาสัมพันธ์ และพิธีเปิดงาน เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ โดยมี นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ
 
  โดยจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลากลาง  
  จังหวัดสิงห์บุรี