กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

 
   

เทศบาลตำบลทับยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ แด่พระภิกษุสามเณร โดยมีนายธนิสร โนนวิเศษ

 
   นายกเทศมนตรีตำบลทับยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป
 
  ร่วมตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานปูนเทศบาลตำบลทับยา