งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 

 
    เทศบาลตำบลทับยาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี นายกธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา  
   ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในงานมีให้เด็กร่วมสนุก มีของเล่นให้เด็ก พร้อมแจกของรางวัลมากมาย