เทศกาลล่าชะโดลำน้ำแม่ลา

 
   เทศบาลตำบลทับยาร่วมกับกำนันตำบลทับยา ได้จัดกิจกรรมเทศกาลล่าชะโดลำน้ำแม่ลา บริเวณบ้านแหลมทองหมู่ที่ ๑๐ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ลำน้ำแม่ลา  
  โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘