งานแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม

อินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่

 
  นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมงาน แสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม อินทร์บุรี แผ่นดิน  
 

ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี ในวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘