กิจกรรมเวียนเทียน

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

 
  นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่อง  
 

ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี