โครงการปั่น ปัน บุญ ร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

 
   

เทศบาลตำบลทับยาได้จัดทำโครงการปั่น ปัน บุญ ร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 
   ณ สำนักสงฆ์พุทธเมธาราม วัดสิงห์ วัดสาลโคดม วัดยาง วัดธรรมจักร วัดสุทธาวาส และวัดพระนอน โดยภายในงานมีการปั่นจักรยานเพื่อ
 
  ถวายเทียนจำนำพรรษาของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทับยา ชมรมจักรยานภายในจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ