งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 

 
   

เทศบาลตำบลทับยาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภออินทร์บุรี

 
   ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กร่วมสนุก มีการแสดงของเด็กนักเรียนมีของเล่นให้เด็ก พร้อมแจกของรางวัลมากมาย