กิจกรรมจัดงานแสดงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "มนต์รักท้องถิ่น"

 
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการจัดงานการแสดงส่งเสริมและ  
  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น " มนต์รักท้องถิ่น " ในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่ ๒๒ โดยภายในงานมีการแสดงของ
 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ