โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์

 
   เทศบาลตำบลทับยาได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  
  ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินนทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี